Detail of the student project

List
Topic:Fúze senzoru vzdálenosti na báze UWB se systémem UVDAR
Department: Multirobotické systémy
Supervisor:Ing. Viktor Walter
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Senzory vzdálenosti na bázi UWB (Ultra-wideband) signálu umožňují robustní bezdrátové měření relativní vzdálenosti mezi dvěmi zařízeními. Tato vlastnost vhodně doplňuje nedostatky relativní lokalizace na bázi počítačového vidění, jakou je například systém UVDAR, jmenovitě jejich sníženou přesnost v odhadu vzdálenosti. Na rozdíl od UWB senzorů, metody počítačového vidění poskytují schoplnost měření směru ke zvolenému cíli.
Cílem tohoto projektu je návrh systému na kombinaci výstupních dat z obou zmiňovaných typů senzorů a jeho následná implementace v systému ROS.
Bibliography:V Walter, N Staub, A Franchi and M Saska. UVDAR System for Visual Relative Localization With Application to Leader–Follower Formations of Multirotor UAVs. IEEE Robotics and Automation Letters 4(3):2637-2644, July 2019.

Y. Shimizu and Y. Sanada, "Accuracy of relative distance measurement with ultra wideband system," IEEE Conference on Ultra Wideband Systems and Technologies, 2003, 2003, pp. 374-378, doi: 10.1109/UWBST.2003.1267867.

Stanford Artificial Intelligence Laboratory et al. (2018). Robotic Operating System. Retrieved from https://www.ros.org
Responsible person: Petr Pošík