Detail of the student project

List
Topic:Algoritmus pro průjezd prvním kolem závodu autonomní studentské formule
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jan Čech, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Jedna z disciplín závodu autonomní studentské formule spočívá v co nejrychlejším průjezdu vícekolové trati vytyčené pomocí dopravních kuželů. První kolo je nejtežší v tom smyslu, že trať není známá. Navrhněte algoritmus, který určí bezprostřední trajektorii v souřadné soustavě vozidla a navrhne rychlost na této trajektorii. Porovnejte s baseline konzervativním přístupem, ve kterém jede formule malou konstatní rychlostí, při které se vždy udrží na trati.
Responsible person: Petr Pošík