Detail of the student project

List
Topic:Semantická segmentace pro nalezení trati závodu autonomní studentské formule
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jan Čech, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Trať závodů autonomní studentské formule je vyznačena pomocí dopravních kuželů umístěných podél hranic. Dosavadní přístup spočíval v detekci kuželů v obraze a násedném heuristickém nalezení vnitřní a vnější části. V případě složitější trati a potenciálního selhání detektoru můž být segmentace na vnitřní a vnější část nejednoznačná. Navrhněte metodu, která úlohu formuluje jako sémantickou segmentaci vnitřní a vnější části trati, nejlépe přímo z obrazu kamery.
Responsible person: Petr Pošík