Detail of the student project

List
Topic:Stereovidění pro hledání trati ve složitém offroad prostoru
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jan Čech, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Zabývali jsme se odhadováním vlastností povrchu před vozidlem z hlediska jeho hrubosti a frikčních vlastností. Nicméně předpokládalo se, že povrch je přibližně planární. Problém této aproximace se projeví v případě složitějšího terénu mimo silnici, kde neplanární efekty mohou způsobit významné naklánění vozidla nebo dokonce kolizi s překážkou. Stereo vidění umožňuje terén před vozidlem rekonstruovat. Navrhněte metodu, která odhadne mapu terénu před vozidlem z hlediska kvality možnoti průjezdu, od bezproblémového hladkého průjezdu až k nepřípustnosti průjezdu kvůli k překážce. Vyjděte z lokálního odhadu normál povrchu.
Responsible person: Petr Pošík