Detail of the student project

List
Topic:Semantická segmentace obrazu na základě slabě anotovaných dat
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Chaim Baskin
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Vložte text z Project description in English do Google Translate nebo DeepL
Bibliography:Yossi Gandelsman, Yu Sun, Xinlei Chen, Alexei A. Efros:
Test-Time Training with Masked Autoencoders. CoRR abs/2209.07522 (2022)
Responsible person: Petr Pošík