Detail of the student project

List
Topic:Paprsková simulace X-Ray optických systémů pro kosmické mise
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Tomáš Báča, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Návrh dalekohledů pro světelný obor X-Ray se v mnohém liší od návrhu pro viditelné světlo. Optické elementy pro X-Ray pracují na principu odrazu světla. Optika je komplexní uskupení rovných či zakřivených zrcadel, které odrážejí fotony na fokální rovinu símače. Vývoj reálných objektivů, třeba takových jako je nyní testován na satelitu VZLUSAT-1, se ovšem neobejde bez simulací. Cílem této práce bude vývoj software pro raytracing optických systémů, jakým jsou např. objektiv typu LobsterEye či Wolter. Simulace bude obsahovat nejen samotný optický systém (jak tomu bývá u dostupných řešení), ale poskytne možnost simulovat i mechanické díly uložení optiky v těle satelitu.
Požadavky: Lineární algebra, Programování v Python/C++, Fyzika
Responsible person: Petr Pošík