Detail of the student project

List
Topic:Systém pro automatizovaný nátěr pomocí bezpilotní helikoptéry
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Tomáš Báča, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Toto aplikačně orientované téma je motivované automatickým kreslením velkých nápisů na střechy budov s cílem dosáhnout jejich viditelnosti z letadla. Součástí bakalářské práce bude návrh mechanismu pro zacílení a aktivaci spreje a jeho prototypová výroba v laboratoři MRS (k dispozici je HW laboratoř s 3D tiskárnou). Dále vývoj algoritmu pro plánování trajektorie pro pokrytí vstupního obrazu pro "tisk" s cílem minimalizovat dobu letu. Student se v rámci práce seznámí s hardware bezpilotních prostředků a se simulačním prostředím, používaným v laboratoři MRS. Závěrem práce budou experimenty demonstrující možnosti systému.
Požadavky: dobrá znalost matematiky, technická zručnost (bastlení, pájení), 3D modelování, Linux, C++, Python
Responsible person: Petr Pošík