Detail of the student project

List
Topic:Focal HDEEG grid
Department:Katedra měření
Supervisor:Ing. Petr Ježdík, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Design and prototyping of scalp electroencephalographic high dense grid for epileptosurgery
Responsible person: Petr Pošík