Detail of the student project

List
Topic:Ovládání robotu gesty
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Jan Chudoba
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem úlohy je využít svobodný software pro rozpoznávání postavy člověka v obraze kamery a jeho gest, jimiž by mohl ovládat pohyb mobilního robotu. Volba vhodných gest i způsobu jejich rozpoznávání je součástí práce.
Responsible person: Petr Pošík