Detail of the student project

List
Topic:Hluboké učení pro klasifikaci histopatologických dat
Department: Algoritmy pro biomedicínské zobrazování
Supervisor:Jan Hering, Dr. rer. nat.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Díky své úspěšnosti v řešení problémů – od klasifikace fotografií, rozpoznávání obličejů ale také např. detekce síťového útoku – se hluboké učení, tj. učení pomocí hlubokých konvolučních sítí do popředí při řešení problémů pomocí strojového učení.
Histopatologické vyhodnocení tkáně je jednou ze základních diagnostických metod v interní medicíně. Tenké vrstvy odebraných vzorků tkání se nejprve reakcí se specifickými barvivy obarví a posléze nasnímají na elektronovém mikroskopu. Velikost takových obrázků v digitální podobě dosahuje až miliardy pixelů, počty takových snímků v rámci běžné klinické praxe díky dostupnosti přístrojů se neustále zvětšují. Spolehlivý systém automatické diagnózy a detekce nádorem zasažené tkáně může výrazně usnadnit práci a ušetřit čas lidským expertům, kteří všechny snímky musí vyhodnotit manuálně.
Náplní a očekávaným výstupem práce je implementace vybrané architektury konvoluční sítě podle nejnovější literatury, a sice v jazyce Python a dále její evaluace pro klasifikaci histopatologických snímků datové sady PETACC, která obsahuje obarvené řezy tkáně tlustého střeva.
Responsible person: Petr Pošík