Detail of the student project

List
Topic:Nástroj na testovanie algoritmov na kalibráciu a určovanie geometrie kamier
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:RNDr. Zuzana Kúkelová, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Hlavným cieľom tejto práce je vyvinúť nástroj na testovanie (benchmarking) rôznych typov algoritmov určujúcich geometriu kamier (ako sú napr. algoritmy určujúce relatívnu alebo absolútnu polohu kamier, vnútornú kalibráciu kamier, radiálne skreslenie…). Vyvinutý nástroj by mal byť schopný generovať rôzne typy 3D scén, kamery v rôznych polohách vrátane špeciálnych konfigurácií, nastavovať rôzne parametre kamier, generovať projekcie vrátane zašumenia bodov.
Nástroj by mal následne vedieť vyhodnotiť a vizualizovať výsledky rôznych algoritmov (merať rôzne typy chýb estimovaných parametrov, napr. reprojekčnú chybu).
Bibliography:Z. Kukelova: Algebraic Methods in Computer Vision, Doctoral Thesis, Czech Technical University in Prague, 2013.
Responsible person: Petr Pošík