Detail of the student project

List
Topic:Velmi přesná synchronizace více videí
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Matěj Šmíd
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Máme stávající systém pro synchronizaci více videí, který je založen na využití vlastností tzv. rolling shutter, nejběžnější elektronické závěrky obrazových snímačů u mobilních telefonů nebo fotoaparátů. Rychlé změny jasu scény (např. při zachycení fotografického blesku) mohou být velmi přesně detekovány a využity pro synchronizaci. Tento systém umožňuje velmi jednoduše synchronizovat záznam z více zařízení bez požadavků na speciální synchronizační záznamový software. Synchronizovaná videa lze použít pro 3D sledování objektů, 3D rekonstrukci nebo tvorbu videí s volným pohybem diváka.

Prezentace metody: http://cmp.felk.cvut.cz/~smidm/download/2017_02_visapp_slides/slides_subframe_synchronization.html

Vašimi úkoly budou:

- zvýšení robustnosti synchronizace
- vytvoření uživatelského rozhraní (webová nebo desktopová aplikace)
- předvedení systému na veřejně dostupné metodě např. 3D rekonstrukce

Témata:

- rolling shutter
- optimalizace, aproximační metody
- vývoj webových aplikací
- 3D metody

Rádi bychom vytvořili jednoduše použitelné řešení synchronizace videí pro kohokoliv.
Bibliography:http://cmp.felk.cvut.cz/~smidm/rolling-shutter-camera-synchronization-with-sub-millisecond-accuracy.html
Responsible person: Petr Pošík