Detail of the student project

List
Topic:Zpřístupnění služby Spotify pro nevidomé uživatele
Department: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Supervisor:doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Projekt se soustředí na zpřístupnění služby Spotify nevidomým uživatelům. Cílem projektu je vytvoření mobilní aplikace pro Android, která bude komunikovat s API společnosti Uber. Nesdílnou součástí projektu je i návrh rozhraní, a to společně s uživateli s využitím technologie návrhu zaměřeného na uživatele (tzv. user-centered design). Výstup projektu bude otestován minimálně pěti nevidomými uživateli.
Responsible person: Petr Pošík