Detail of the student project

List
Topic:Vizuální navigace mobilního robotu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Seznamte se s metodami lokalizace kamery v počítačovém vidění.
Vyberte/navrhněte a otestujte metodu pro lokalizaci mobilního robotu ve vnitřním prostředí.
Bibliography:Např. diplomová práce Vojtěcha Pánka.
Responsible person: Petr Pošík