Detail of the student project

List
Topic:Detekce, sledování a identifikace hráčů florbalu
Department: Skupina vizuálního rozpoznávání
Supervisor:prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:(toto je Google Translate překlad anglického zadání. Zdá-li se vám podivný, podívejte se do anglického originálu).
1. Prohlédněte si literaturu o nedávných metodách detekce, sledování a opětovné identifikace hráčů v týmových sportech.
2. Vyberte metodu vhodnou pro florbal.
3. Záznamy florbalových zápasů nebo tréninkových tréninků poskytne vedoucí; alternativně shromažďujte nebo stahujte svá vlastní data.
4. Implementovat metodu detekce, sledování a identifikace hráčů.
5. Vyhodnoťte metodu na datech s pozemní pravdou.
6. Shrňte svá zjištění do zprávy.
Responsible person: Petr Pošík