Detail of the student project

List
Topic:Detekce, sledování a identifikace hráčů florbalu
Department: Skupina vizuálního rozpoznávání
Supervisor:prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:(toto je Google Translate překlad anglického zadání. Zdá-li se vám podivný, podívejte se do anglického originálu).

1. Supervizor má přístup k relevantním záznamům florbalu získaným několika ne plně synchronizovanými kamerami, které sledují hřiště z různých úhlů pohledu.
2. Vyhodnoťte synchronizaci času a v případě potřeby navrhněte a implementujte algoritmy pro přesnou synchronizaci kamer. Úkol je zjednodušen přítomností časových razítek vytištěných na obrázcích.
3. Implementujte metodu detekce, sledování a identifikace hráčů, případně s pomocí dostupných open source komponent.
4. Pomocí výsledků z 3. a informací o kalibraci kamery navrhněte metodu pro kombinování výsledků ve více kamerách.
5. Pomocí 4 získáte automaticky nebo poloautomaticky částečnou základní pravdu, tj. Spolehlivé pózy některých hráčů.
6. Vyhodnoťte metodu na datech se základní pravdou na malé podmnožině záběrů.
7. Shrňte svá zjištění ve zprávě.
Responsible person: Petr Pošík