Detail of the student project

List
Topic:Automatická detekce EEG artefaktů při dlouhodobém monitorování
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Navrhněte a realizujte vhodnou metodu pro efektivní detekci EEG artefaktů v dlouhodobých EEG záznamech. Metodika by měla být schopná detekovat oční, pohybové i svalové artefakty. Možné postupy: digitální filtrace, korelace se šablonou, neuronové sítě.
Bibliography:dodá vedoucí práce
Responsible person: Petr Pošík