Detail of the student project

List
Topic:Aplikce rozpoznávání textu v obrazech.
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Práce naváže na oceněnou diplomovou práci [pdf][ konf. článek], jejíž výsledkem je špičkový detektor a rozpoznávací systém textů v obrazech.
Student si v projektu, bakalářské, či diplomové práci vybere některý směr rozvoje tohoto systému.
1. Z pomocí informací dostupných na WWW (google, Wiki) a případně GPS implementujte systém, který bude automaticky opravovat výstupy rozpoznávání (korekce adres, názvů ulic, obchodů)
2. Implementujte (např. pro mobilní telefon) aplikace pro automatický překlad. Rozpoznaný text je odeslán po souvisejících skupinách na stránku Google Translate a výsledek zobrazen v overlay-i obrázku
3. Aplikace vlastního nápadu
Responsible person: Petr Pošík