Detail of the student project

List
Topic:Detekce cihel v soutěži MBZIRC
Department: Multirobotické systémy
Supervisor:RNDr. Petr Štěpán, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:Cílem projektu je autonomní detekce objektů pro soutěž MBZIRC
Bibliography:Himmelsbach, Michael, et al. "LIDAR-based 3D object perception." Proceedings of 1st international workshop on cognition for technical systems. Vol. 1. 2008.
Responsible person: Petr Pošík