Seznam

Téma:Vytvoření programové podpory pro rehabilitaci očních svalů
Vedoucí:Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:MUDr. Jiří Malec
Popis:Cílem práce je vytvořit speciální programovou podporu pro rehabilitaci očních pohybů. Paralytický strabismus je porucha okohybných nervů a svalů, která se projeví omezením funkce zevních očních svalů. Programová podpora poskytne pacientovi podporu cvičení okohybných svalů při rehabilitaci. Nemocný sleduje opakovaně se pohybující fixační objekt měnící rychlost i směr.
Pokyny:a) Seznámení se s problémem.
b) Vytvoření speciální programové podpory pro rehabilitaci okohybných svalů.
c) Experimentální ověření programu.
Literatura:dodá vedoucí práce
Realizace:vytvoření programu
Vypsáno dne:16.10.2006