Seznam

Téma:Tvorba sémantických anotací dokumentů
Vedoucí:Doc. Ing. Zdeněk Kouba CSc.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Popis:Cílem je navrhnout metodiku pro tvorbu sémantických anotací dokumentů a upravit existující editor ontologií pro potřebz navržené metodiky. Požaduje se znalost jazyka Java nebo alespoň vážný a upřímný zájem se ho naučit.
Vypsáno dne:10.09.2004