Seznam

Téma:Vizualizace ontologií v nastrojích Cipher Knowledge Framework
Vedoucí:Ing. Kamil Matoušek Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Popis:Pro nástroje vyvinuté v rámci Cipher Knowledge Framework je potřeba navrhnout a realizovat zdokonalení práce s ontologiemi, a to především o jejich vizualizaci.
Pokyny:Nástroje Cipher Knowledge Framework:
Apollo - editor ontologií
DNAT - Dynamic Narrative Authoring Tool
RAT-O - Resource Annotation and Outline Creation Tool

Požadavky: anglický jazyk slovem i písmem, Java.
Literatura:Dodá vedoucí práce.
Realizace:softwarová implementace, dokumentace, písemná práce
Vypsáno dne:22.09.2005