Seznam

Téma:Lokalizace využívající particle filtry s KLD vzorkováním
Vedoucí:Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Roman Mázl Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Oponent:RNDr. Miroslav Kulich, Ph.D
Popis:Seznamte se s problematikou navigace a lokalizace mobilních robotů. Implementujte lokalizační metodu založenou na particle filtrech s KLD (Kullback-Leibler distance) vzorkováním. Implementovanou metodu experimenálně ověřte na reálném mobilním robotu.
Literatura:http://www.cs.washington.edu/ai/Mobile_Robotics/mcl/ http://www.cs.washington.edu/ai/Mobile_Robotics/mcl/postscripts/adaptive-ijrr-2003.pdf
Realizace:Implementace v C++, Java, Matlab (lze i vhodně kombinovat)
Vypsáno dne:28.06.2007