Seznam

Téma:Rychlá 2D konvoluce, v Matlabu, modul do souboru příkladů
Vedoucí:Prof. Ing. Václav Hlaváč CSc.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Oponent:Ing. Jan Kybic, PhD.
Popis:Práce přispěje k budovanému systému ilustračních příkladů pro cvičení ke 3. vydání knihy Šonka, Hlaváč, Boyle: Image Processing, Analysis, and Machine Vision, Thomson Publishers, 2007. V práci budou reimplementovány známé algoritmy, ověřeny na ukázkových příkladech a zdokumentovány v angličtině.

Konkrétní náplní této BP bude implementace několika metod zrychlení konvoluce.
Pokyny:Dostanete ústně. Bylo by dobré, kdyby zájemce měl alespoň elementární zkušenost s programováním v C. Kromě matlabského kódu bude také potřebné psát ekvivalent v C a spojit ho s Matlabem jako .mex
Realizace:Návrh, experimenty, zkušební kód v Matlabu, dokumentace, www stránka (vše v angličtině)
Vypsáno dne:11.02.2010