Seznam

Téma:Návrh řadicích sítí pomocí evolučních algoritmů
Vedoucí:Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Popis:Navrhněte a naimplementujte GA pro hledání optimálních řadicích sítí pro libovolný počet vstupů. Pozornost věnujte především návrhu reprezentace řadicí a genetických operátorů. Experimentálně ověřte funkci tohoto algoritmu a porovnejte jeho výsledky s jinými metodami.
Literatura:dodá vedoucí práce
Realizace:funkční program + zdrojový kód, dokumentace
Vypsáno dne:18.09.2006