Seznam

Téma:Řízení provozu vozidel na dálnici pomocí multiagentních systémů
Vedoucí:Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Popis:Seznamte se s problematikou multiagentních systémů.
Navrhnětě systém pro vzájemnou komunikaci automobilů na krátkou vzdálenost, který umožní bezpečné předjíždění a celkově zvýší bezpečnost provozu na dálnici.
Literatura:Dodá vedoucí práce.
Realizace:Hrubý technický návrh systému, návrh interakce mezi agenty a funkční demo
Vypsáno dne:30.08.2005