Seznam

Téma:Statistické metody rozpoznávání
Vedoucí:Prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Oponent:Dr. Ing. Tomáš Pajdla
Popis:Seznamte se s metodami odhadu parametru pravděpodobnostních modelů (metoda maximální věrohodnosti, metoda momentů atd.).
Na zvolených umělých i skutečných úlohách demonstrujte jejich přednosti i vady, tedy příklady, na kterých metoda selhává, nebo dává neuspokojivé výsledky.
Pokyny:dodá vedoucí práce
Literatura:dodá vedoucí práce
Realizace:Teoretická studie podložena řešením (ne nutně počítačovým)
Vypsáno dne:16.05.2019