Seznam

Téma:Rychlá vizualizace senzorických dat
Vedoucí:doc. Ing. Jan Faigl Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Navrhněte a implementujte mechanismus rychlého zobrazování reálných dat získaných senzory používanými v laboratoři inteligentní mobilní robotiky. Výstupem práce bude zdokumentovaná knihovna, která bude využitelná pro další práci laboratoře.
Realizace:kód a dokumentace
Vypsáno dne:02.10.2012