Seznam

Téma:Vyvažování zátěže multiagentních systémů
Vedoucí:Ing. Jiří Vokřínek Ph.D., Ing. David Šišlák Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Popis:
Pokyny:Návrh metod pro automatickou migraci agentů mezi platformamy. Imlementace mechanizmů umožňujících měření zatížení a automatickou migraci agentů mezi platformami. Metody budou implementovány v jazyce JAVA a ověřeny pomocí platformy A-Globe.
Vypsáno dne:31.10.2007