Seznam

Téma:MTSP - Problém více obchodních cestujících s MinMax kritériem
Vedoucí:doc. Ing. Jan Faigl Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Seznamte se s problematikou více obchodních cestujících s požadavkem minimální nejdelší cesty. Nastudujte dosud známá řešení a implementujte exaktní algoritmus a případně zvolené aproximativní řešení založené na využití některé heuristiky.
Literatura:Paulo M. França, Michel Gendreau, Gilbert Laporte, and Felipe M. Müller. The m-traveling salesman problem with minmax objective. Transportation Science, 29(3):267–275, 1995. Gilbert Laporte, Michel Gendreau, Jean-Yves Potvin, and Frédéric Semet. Classical and modern heuristics for the vehicle routing problem. International Transaction in Operational Research, 7:285–300, 2000.
Realizace:kód a dokumentace
Vypsáno dne:26.02.2008