Seznam

Téma:Self-Organizing Map (SOM) - paralelní implementace
Vedoucí:doc. Ing. Jan Faigl Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Nastudujte problematiku samo-organizujících neuronových sítí. Navrhněte možnost paralelního zpracování a optimalizace s využitím SIMD instrukcí (MMX, SSE, 3DNow!, CUDA). Navržené optimalizace implementujte na problému úlohy více obchodních cestujících.
Vypsáno dne:02.10.2012