Seznam

Téma:Přesné stereoskopické párování­
Vedoucí:Ing. Jan Čech Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Oponent:Dr. Ing. Radim Šára
Popis:dvere_vyrez_2Fotogrammetrické stereo je jedna z metod umožňující vytvořit 3D model scény na základě jejích několika obrazů. Základním problémem stereovidění je nalezení vzájemně korespondujících bodů, tj. bodů v obrazech, které odpovídají témuž 3D bodu ve scéně. Nalezení sub-pixelové polohy korespondencí umožňuje několikanásobné zpřesnění výsledného 3D modelu.

Váš úkol bude seznámit se s problematikou sub-pixelového stereoskopického párování, (re)implementovat jednu z metod a provést experimenty demonstrující požadované vlastnosti.

Očekává se implementace v Matlabu nebo v C.
Literatura:dodá vedoucí práce
Vypsáno dne:12.09.2005