Seznam

Téma:GRID computing
Vedoucí:prof. Ing. Filip Železný Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Oponent:Prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Popis:1) Sestavte přehled dostupných systémů pro management distribuovaných výpočtů (jako např. http://www.cs.wisc.edu/condor/) a srovnejte jejich přednosti/nevýhody.
2) Instalujte zvolený systém (s nekomerční licencí) v prostředí Gerstnerovy laboratoře a vyzkoušejte jednoduché experimenty s distribuovanými výpočty. Uznáte-li za vhodné, nemusíte použít existující software a můžete naprogramovat vlastní.
Pokyny:viz "popis"
Literatura:Informace budou čerpány zejména z WWW
Realizace:Instalace, experimenty, technícká zpráva
Vypsáno dne:09.11.2007