Seznam

Téma:Čárový kód ve zdravotnictví
Vedoucí:Jiří Potůček; Garant:
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Popis:Cílem práce je najít metodiku využívající čárový kód pro automatizaci komunitou mezi lékaři, lékárnami, laboratořemi, pojištěnci a zdravotními pojišťovnami.

Zadání je externí. Se všemi dotazy se obracejte na prof.RNDr.Olgu Štěpánkovou,CSc, která je jeho garantem.
Pokyny:1)Popište stav využití čárového kódu ve zdravotnictví.
2)Posuďte přehled typů čárových kódů včetně výčtu výhod a nevýhod.
3)Navrhněte a realizujte systém pro komunikaci mezi lékaři, lékárnami, laboratořemi a zdravotními pojišťovnami.
4)Navrhněte a ověřte ochranné prvky pro čárový kód.
Vypsáno dne:09.12.2005