Seznam

Téma:Specializované medicínské moduly
Vedoucí:Jiří Potůček; Garant:
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Popis:Expertní systémy ve zdravotnictví jsou dosud provozovány jen na vybraných výzkumných pracovištích a klinikách. Jejich využití však žádá stále více privátních i státních zdravotnických zařízení.

Zadání je externí. Se všemi dotazy se obracejte na prof.RNDr.Olgu Štěpánkovou,CSc., která je garantem zadání na katedře.
Pokyny:1)Popište stav využití speciálních modulů ve zdravotních informačních systémech.
2)Navrhněte vhodné rozhraní a obecnou strukturu speciálního medicínského modulu pro plošné nasazení k stávajícím zdravotnickým informačním systémům.
3)Návrh ověřte na modulu pro predikci Downova syndromu (OSQ – modul).
Vypsáno dne:09.12.2005