Seznam

Téma:Robotické simulátory
Vedoucí:Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Karel Košnar Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Popis:Seznamte se s používanými simulátory mobilních robotických systémů, proveďte jejich srovnání a vyhodnoťte jejich možnosti. Ve vybraném simulačním prostředí proveďte experimentální simulace jednoduchých robotických úloh. Součástí práce by mělo být vytvoření rozhraní mezi simulačním prostředím a současným řídícím systémém robotu používaným na našem pracovišti.

kontakt: kosnar@labe.felk.cvut.cz
Literatura:Dodá vedoucí práce.
Vypsáno dne:17.10.2005