Seznam

Téma:Sekvenční multipopulační genetický algoritmus
Vedoucí:Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Popis:Navrhněte a naimplementujte multipopulační genetický algoritmus (GA) s populacemi zapojenými sekvenčně za sebou v daném pořadí. Experimentálně ověřte činnost tohoto GA a proveďte analýzu jeho chování.
Literatura:dodá vedoucí práce
Realizace:funkční program + zdrojový kód, dokumentace
Vypsáno dne:18.09.2006