Seznam

Téma:Směrovací problém pomocí evolučních algoritmů
Vedoucí:Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Popis:Navrhněte a naimplementujte evoluční algoritmus pro řešení problému směrování v síti. Uvažujte také modifikaci problému pro sítě s možnými výpadky uzlů a/nebo hran. Experimentálně ověřte funkčnost navrženého systému.
Literatura:dodá vedoucí práce
Realizace:funkční program + zdrojový kód, dokumentace
Vypsáno dne:18.09.2006