Seznam

Téma:Knihovna vi komponent
Vedoucí:Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Fabián Vratislav
Popis:Vývojové prostředí LabVIEW se poslední dobou začíná používat i pro měření biologických signálů. Cílem této práce je vytvořit a vhodně naplnit webovou aplikaci (databázi), která bude obsahovat specializované vi komponenty (tzv. podprogramy).
Literatura:dodá vedoucí práce
Realizace:program
Vypsáno dne:16.10.2006