Seznam

Téma:Algoritmy pro on-line detekci oka ve videosignálu
Vedoucí:Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako:Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Novák Petr
Popis:Rychlý a robustní algoritmus na on-line detekci očních pohybů může být základem mnoha nových zařízeních v různých sférách lidské činnosti. Cílem této práce je zmapovat danou problematiku (state of the art) a jednotlivé nalezené algoritmy mezi sebou porovnat.
Literatura:dodá vedoucí práce
Vypsáno dne:22.01.2008