Seznam

Téma:Zpřístupnění ovládání domácích spotřebičů osobám s omezenou pohyblivostí
Vedoucí:Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako:Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Novák Petr
Popis:Pro některé lidi vzhledem k jejich omezené pohyblivosti může být problematické ovládání některých domácích prvků či spotřebičů při běžném denním používání. Cílem této práce je zmapovat danou problematiku (state of the art) – tj. nalézt existující způsoby ovládání různých spotřebičů včetně použitých protokolů, ovládání bezprostředního okolí člověka a zhodnotit jejich přínos.
Literatura:dodá vedoucí práce
Vypsáno dne:17.10.2006