Seznam

Téma:Zmapování speciálních funkcí operačního systému MS Windows
Vedoucí:Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Novák Petr
Popis:Cílem práce je vyhledat a otestovat některé speciální funkce dostupné v operačním systému MS Windows. Vytvořte sadu jednoduchých příkladů pro jejich využití z vlastního programu. Jedná se zejména o nástroj lupa, softwarovou klávesnici, detekce spuštěných programů, přepínání mezi nimi a další. Otestujte i různé alternativní způsoby ovládání operačního systému či aplikací (např. skenování prostoru). (C#, .NET)
Literatura:dodá vedoucí práce
Vypsáno dne:22.01.2008