Seznam

Téma:Metody předzpracování dat pro Data mining
Vedoucí:Ing. Lenka Vysloužilová Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
Popis:Předzpracování dat je důležitou součástí Data miningu, výsledky celého procesu DM jsou velmi závislé na kvalitě dat, kterou můžeme vhodným předzpracováním výrazným způsobem ovlivnit. Cílem této práce je rozšíření možností předzpracování dat v systému SumatraTT.
Pokyny:1) Seznámení se s metodami předzpracování dat
2) Implementace vybrané metody jako modulu pro systém SumatraTT
3) Ověření funkce metody a příklady použití vybrané metody při průzkumu reálných dat
Literatura:dodá vedoucí práce
Realizace:realizace programu v Javě
Vypsáno dne:05.10.2009