Seznam

Téma:Vytvoření souboru standardizovaných úloh pro snímání očních pohybů
Vedoucí:Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako:Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Novák Petr
Popis:Aby bylo možno objektivně hodnotit kvalitu algoritmů pro detekci očních pohybů, je zapotřebí standardizovat vstupní úlohu. Cílem této práce je vytvořit katalog takových úloh, které budou standardním podnětem pro oční pohyby uživatele. (C#, .NET)
Literatura:dodá vedoucí práce
Vypsáno dne:22.01.2008