Seznam

Téma:Návrh a implementace hry vhodné pro ovládání očima
Vedoucí:Prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Vypsáno jako:Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Ing. Petr Novák
Popis:Vytvořte přehled klasických her, jejichž zdrojové kódy jsou dostupné na webu a které lze upravit tak, aby je bylo možné ovládat pohyby očí. Implementujte některou další hru tak, aby mohla být ovládána pouze prostřednictvím myši nebo joysticku.
Realizace:realizace programu
Vypsáno dne:19.10.2006