Seznam

Téma:Databáze slov jako podpora pro psaní bez klávesnice
Vedoucí:Prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Vypsáno jako:Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Seznamte se s metodou Dasher pro psaní na počítači a s tím, jak je tvořena a aktualizována používaná databáze slov. Vytvořte různé české databáze slov pro několik zcela rozdílných oborů lidské činnosti, proveďte pokusy s těmito databázemi a navrhněte postup, který umožní charakterizovat vliv použité databáze na rychlost psaní textu z oboru databáze ve srovnání s databází ze zcela jiné oblasti. Zvažte, jak by podobný postup bylo možno využít i v alternativních postupech psaní bez klasické klávesnice (např. Ipad).
Vypsáno dne:19.10.2006