Seznam

Téma:Algoritmus pro rozpoznání zavřeného oka v databázi snímků oka
Vedoucí:Prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Ing. Marcela Fejtová
Popis:Cílem práce je hledat vhodný algoritmus pro rozpoznání zavřeného oka v databázi snímků oka pořízených systémem I4Control. V úvodní fázi práce je třeba navrhnout a implementovat několik různých algoritmů řešících daný problém. Dalším krokem je pak definice řady kritérií pro srovnání vzniklých programů. Závěrečná část práce bude věnována vyhodnocení zvolených kriterií pro navržené programy.
Realizace:SW projekt
Vypsáno dne:19.10.2006