Seznam

Téma:Extrakce informací z lékařských textů
Vedoucí:Ing. Monika Žáková , Prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Velké množství informací v lékařství je ve formě polo-strukturovaných textů např. informace o lécích, lékařské zprávy. Aby bylo možné tyto informace použít ve strojovém učení, je třeba převést je do strukturované podoby. Cílem práce je vytvořit systém pro extrakci informací z lékařských textů. Očekáváme integraci do nástroje pro anotaci lékařských textů MedAT, který je vyvíjen v GL ve spolupráci s 2. LF UK.
Pokyny:1) Seznámení se s metodami a nástroji pro morfologickou analýzu češtiny
2) Seznámení se s metodami automatické extrakce informací z textu
3) Implementace systému s využitím zvolené metody
4) Ověření funkce systému na informacích o lécích/lékařských zprávách
Literatura:[1] Zhou, X. and Han, H. and Chankai, I. et. al.:Converting Semi-structured Clinical Medical Records into Information and Knowledge. In Proceedings of the 21st International Conference on Data Engin
Vypsáno dne:30.10.2006