Seznam

Téma:Security plug-in for Mozilla Firefox/Thunderbird
Vedoucí: Martin Rehák Ing. ECP, Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc.
Vypsáno jako:Projekt v týmu,
Popis:Cílem projektu je navrhnout a implementovat kostru alternativního plug-in modulu pro programy Firefox a Thunderbird, určeného k odhalování pokusů o phishing útoky. Fungování modulu (a budoucího navazujícího systému) by mělo být založeno na kolaboraci mezi moduly v síti, sdílení znalostí, využití externích znalostních bází (např Google databáze phishingu, již využívané obdobným plug-in modulem).
Pokyny:Vzhledem k náročnosti daného úkolu je nezbytně nutné, aby byli VŠICHNI členové týmu zkušení programátoři, v ideálním případě se zkušenostmi s produkty Mozilla a/nebo problematikou bezpečnosti.
Vypsáno dne:10.01.2007