Seznam

Téma:Lékařská aplikace na palmtopech
Vedoucí:Ing. Petr Aubrecht Ph.D.
Vypsáno jako:Projekt v týmu,
Popis:Do medicíny proniká výpočetní technika a jedním z kroků je nahrazení papírových formulářů výkonů palmtopem. Většinou obsahuje formulář sadu zaškrtávacích políček, které sestra vyplňuje v souladu s provedenými úkony, případně měřeními.
Cílem projektu je vytvořit framework pro takovýto typ aplikací. Musí umět ze serveru přečíst obsah formuláře, zobrazit ho, offline uložit (mezi)výsledky a po opětovném připojení k síti výsledky odeslat.
Pokyny:Potřebný hardware dodá vedoucí.
Realizace:program v Javě na PDA a na server
Vypsáno dne:01.10.2007