Seznam

Téma:Metody umělé inteligence v makroekonomii
Vedoucí:
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Popis:Cílem práce je srovnat výsledky popisu reálné ekonomiky dosažené pomocí základních makroekonomických modelů s výsledky, které dosáhne model založený na principech umělé inteligence (neuronové sítě, GMDH, genetické algoritmy, ILP popř jiné metody).

Výstupem práce by měl být funkční model (ve formě programu včetně zdrojového kódu - Java, Matlab) a zpráva shrnující výsledky srovnání na reálných datech.

Pokyny:Budou se řídit dle studentem zvolené metody modelování.
Literatura:Dodá vedoucí práce.
Realizace:program (kód) + srovnávací zpráva
Vypsáno dne:26.01.2007